Hyperopie (verziendheid)

Bij het hyperope oog ligt het brandpunt achter het netvlies. Door verhoging van de sterkte van de ooglens kan de hyperopie geheel of gedeeltelijk worden opgegeven. De gezichtsscherpte voor objecten in de verte is niet per se minder, maar de benodigde accomodatie betekent wel een permanente inspanning van het oog.

Om ook bij verte-accomodatie scherp zien in de verte mogelijk te maken, dient de te zwakke sterkte zodanig met een plusglas te worden veranderd zodat het brandpund op het netvlies komt te liggen in plaats van achter het oog.